„Уотър Дизайн” ЕООД

ВиК мрежи - община Тетевен

ВиК мрежи - община Тетевен

 

  • Проектантски услуги за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа .

  • Стойност на СМР дейности 48 000 000 лв.

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН", изпълни успешно възложените задачи, в резултат на което проекта е одобрен и се очаква избор на изпълнител за изграждането му.