Автоматизация на процесите

Автоматизация на процесите

Съвместната работа на технолози и програмисти осигурява надеждна автоматизация, управление и контрол на технологичните процеси във пречиствателните станции. Предлагаме внедряване и сервиз на системи и средства за Автоматизация на технологични процеси. Програмиране, поддръжка и мониторинг на SCADA и PLC системи. Монтаж и поддръжка на датчици (сензори), въвеждащи устройства, управляващи устройства (контролери), изпълнителни устройства, извеждащи устройства, използващи електронна техника и методи за изчисления.

Автоматизация на процесите