Обекти

Благодарение на опита на водещите ни експерти и партньорството ни с международни и български компании, ние успешно партнираме и с различни общини, предприятия и частни инвеститори.

В резултат на работата си през последните години, екипът ни е реализирал успешно следните по-значими проекти: