Обекти:

Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра

Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра

„Инженеринг за обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра“. (Дължина на водопровдна мрежа – 8,4 км ; Дължина на канализационна мрежа – 1,0 км ; Подмяна на СВО и СКО.) Изпълнение на авторски надзор по време на строитлестово.

Фаза на проекта - Технически проект

Възложител: „ВиК“ ООД, гр. Силистра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по ЗУТ: Община Силистра

Начало 25-01-2021             

Край  25-10-2021

Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра