Обекти:

Изграждане псов на територията на бирена фабрика „загорка” ад

Изграждане псов на територията на бирена фабрика „загорка” ад

  • Изготвяне на идеен и работен проект и осъществяване на авторски надзор по време на сторителство

  • Oразмерително водно количество Qср.д=2 000m3/d

  • Максимално оразмерително водно количество Qмакс.ч =125 m3/h

  • Брой еквивалентни жители = 102 033  ЕЖ

  • Стойност на обекта 2 400 000лв.

 

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН", изпълни успешно възложените задачи, в резултат на което проектът е одобрен и въведен в експлоатация.

 

Възложител: „ЗАГОРКА”АД

Начало 28-05-2015

Край 05-08-2019