Обекти:

Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“

Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“

„Инженеринг на обект „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“ (Дължина на довеждащи водопровод две нитки с обща дължина 10,20 км; материал - сферографитен чугун, с диаметри от ф400 до ф1000мм; Две преминавания под първокласен главен път I-2 “Русе – Разград“ ) Изпълнение на авторски надзор по време на строитлестово.

Фаза на проекта – Технически проект

Възложител: „ВиК“ ООД, гр. Русе

Начало 26-02-2021             

Край  18-10-2021

Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“
Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“