Обекти:

Водоснабдяване на 3 села в община дулово

Водоснабдяване на 3 села в община дулово

  • Изпълнение на инвестиционен проект за водопроводна мрежа на с.Руйно, с.Боил и с.Раздел; община Дулово

  • Изготвяне на технически спецификации към процедурата за избор на Строител

  • Стойност на СМР дейности 5 300 000 лв

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН", изпълни успешно възложените задачи, в резултат на което проектът е одобрен и част от него въведен в експлоатация (в село Раздел е изградена и въведена в експолатациа водопроводна мрежа по проекта)