Обекти:

ХАРТИЕНА ФАБРИКА – PAPER MILL – Kochani

ХАРТИЕНА ФАБРИКА – PAPER MILL – Kochani

q Изготвяне на проектна документация

q Въвеждане в напълно автоматичен режим на управление същ. ПСОВ

q Комплексна доставка на Машинно-Технологично Оборудване за подобряване работата на ПСОВ

q Обучение на персонал; 

ХАРТИЕНА ФАБРИКА – PAPER MILL – Kochani