Обекти:

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“


„Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“ (Дължина на водопровдна мрежа – 1,25 км; с диаметри от ф90 до ф160мм; ) Изпълнение на авторски надзор по време на строитлестово.

Фаза на проекта – Работен проект

Възложител: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Начало 08-10-2020             

Край  13-08-2021

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“