Обекти:

Псов с. глогово

Псов с. глогово

  • Работен проект обект: "ПСОВ и външни комуникации с. Глогово, община Тетевен"

  • Стойност на СМР дейности 1 900 000 лв.

  • ЕЖ = 1 600, Q = 160 m3/d

  • Обектът е въведен в експлоатация

 

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН" е ангажиран със следните дейности:

  • ПРОЕКТИРАНЕ и АВТОРСКИ НАДЗОР

  • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ - ИЗБОР НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОСТАВКА