Обекти:

Реконструкция на ул. „даме груев“ в участъка от транспортен възел „родопи“ до бул. „македония“

Реконструкция на ул. „даме груев“ в участъка от транспортен възел „родопи“ до бул. „македония“

Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“. (Дължина на улична мрежа – 1,0 км ; Дължина на водопровдна мрежа – 1,8 км ;Дължина на канализационна мрежа – 1,0 км ;Светофарна уредба ; Ландшафт и озеленяване на прилижащи алей и градинки,включително ; Пространцтвено решение на нова спирка за градски транспорт.)

Фази на проекта - Идеен проект и Технически проект

Възложител: Община Пловдив

Начало 19-10-2018

Край 18-11-2019