Обекти:

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

„Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ (Дължина на водопровдна мрежа – 10,40 км; с диаметри от ф90 до ф500мм; Две преминавания под корекцията на р. Арда) Изпълнение на авторски надзор по време на строитлестово.

Фаза на проекта – Работен проект

Възложител: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Начало 08-10-2020             

Край  17-11-2021

 

Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“