Обекти:

Община габрово - деривация

Община габрово - деривация

  • Предоставяне на консултантски услуги – извършване на предпроектни проучвателни дейности за довеждащ водопровод яз. Христо Смирненски – Пречиствателна станция за питейни води Габрово

  • Заснемане и обследване на трасетата, Технико-икономически анализ, Изготвяне на ПУП - ПП за избрания вариант

  • Подготовка на документация по ЗОП за избор на Изпълнител на договора за Инженеринг и Независим строителен надзор

  • Стойност на СМР дейности 10 000 000 лв.

 

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН", изпълни успешно възложените задачи, в резултат на което проектът е одобрен и се очаква избор на изпълнител за изграждането му.