Обекти:

Пешеходен мост - гр. габрово

Пешеходен мост - гр. габрово

  • Договор N 636 – ИЕ-16 от дата 03,06.2016 год., с предмет: „ Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект „Пешеходен мост на р. Янтра” между ул. „Аврам Гачев” и ул. „Дунав”, гр. Габрово, включително комуникации по него и осветление, отводняване и озеленяване.

  • Авторсият надзор се осъществява по работен проект изготвен по всички части съгласно „НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” изготвен от Уотър Дизайн ЕООД по договор № 745 – ИЕ – 15 – от дата 18.09.2015год и приключен с издаване на разрешение за строеж на 27.07.2016

Възложител: Община Габрово

Начало 18-09-2015

Край 04-06-2018

Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план.

На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък.

Ще бъдат положени 1 754m3 бетон и 162 000 кг стомана.

По периферията на моста е предвиден стоманобетонов борд, върху който се монтират парапети и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. Аврам Гачев е предвидена стълба, а в посока юг са проектирани пешеходни рампи за осигуряване на достъпна среда.

Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED – осветителни тела, както и художествено осветление на моста.

Пешеходен мост - гр. габрово