Доставка и монтаж на технологично оборудване

Доставка и монтаж на технологично оборудване

  • Избор на надеждно оборудване, от висок клас, с нисък разход на електроенергия.

  • Надеждна и експресна доставка на цялостно оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.

  • Специализиран монтаж на цялостно оборудване на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.

  • Пълен и квалифициран монтаж на доставеното оборудване. Осигурен гаранционене сервиз на доставените от нас машини и съоръжения.

  • Регулиране и настройка на оборудване, отстраняване на евентуални проблеми.