Обучение на персонал

Обучение на персонал

  • УОТЪР ДИЗАЙН” предлага специализирано обучение на обслужващия персонал на пречиствателни станции.

  • Запознаване на служителите с внедрения технологичен процес.

  • Обучение на персонала за работа с доставеното машинно-технологично оборудване.

Обучение на персонал