Внедряване на система за собствен мониторинг

Внедряване на система за собствен мониторинг

  • изработка на системи за собствен мониторингИзработване на програми за контрол и управление на технологичните процеси.

  • Изготвяне на система за собствен мониторинг на оборудването и контрол, както на технологичният процес, така и на системите за управление.

  • Изготвяне на график за контрол и поддръжка на доставеното-машинно - технологично оборудване.